* Dialogant amb les escultures de la meva ciutat. Una experiència d’aprenentatge-servei, en el marc de treball de filosofia, per promoure el coneixement del patrimoni cultural i fomentar la sensibilitat artística, el pensament i el treball en equip.

INTRODUCCIÓ

Des del curs 96-97 l’Escola de Can Puig impulsa un treball pedagògic que anomena Dialogant amb les escultures de la meva ciutat. Aquest treball es porta a terme en el marc de treball de filosofia que l’escola desenvolupa amb els nens i nenes d’una manera sistèmica per reforçar les habilitats de pensament i cognitives, la capacitat reflexiva, els valors humanístics i el treball en equip.

El projecte consisteix en realitzar un recorregut escultòric pel municipi, en petits grups, al llarg del curs escolar, on els nens i nenes observen i investiguen el patrimoni cultural, desenvolupen la contemplació i la interpretació de l’art, reflexionen sobre allò que els autors i les seves obres transmeten i comparteixen els diferents valors i maneres de pensar entre els companys. A partir d’aquest treball dels nens i nenes de l’escola Can Puig elaboren un dossier amb el resultat del seu treball, les seves impressions, reflexions personals i grupals i un seguit de recomanacions que posteriorment adrecen a l’Ajuntament. Una de les seves proposta va ésser que l’Ajuntament s’impliqués en la creació d’un recorregut que inclogués totes les escultures de la ciutat, amb l’objectiu, per una banda, de dignificar-les, i per l’altre donar a conèixer aquest patrimoni a tota la ciutadania i a totes les persones que hi estiguin interessades.

Fruit d’aquest treball, a finals del curs 12-13, escola i ajuntament ens vam proposar tirar endavant un projecte d’aprenentatge servei per materialitzar aquest recorregut escultòric al municipi, que sorgeix del treball realitzat pels nens i nenes.

 

PRINCIPALS VALORS DEL PROJECTE

El projecte contribueix a desenvolupar les competències comunicatives, metodològiques, personals, i les competències socials i ciutadanes, potenciant habilitats, aprenentatges i valors:

 • Ajuda a aprendre a observar, a raonar, a imaginar, a relacionar-se, a expressar els sentiments, a escoltar, a respectar les persones, els objectes, les opinions; a compartir els coneixements i les sensacions amb els companys; a ser més responsable tant a nivell individual com grupal; a tenir paciència, a treballar cooperativament i potenciar l’amistat entre els companys.
 • Estimula el coneixement, les habilitats cognitives, la capacitat de reflexió, la contemplació i la interpretació de l’art, el diàleg, el respecte i l’acceptació de les diferències.
 • Potencia l’autoestima en els nens i nenes, la seva capacitat crítica, i el respecte i la responsabilitat amb l’entorn.
 • Promou la cooperació entre els nens i nenes i l’Ajuntament, compartint un objectiu comú i col·laborant des de diferents àmbits

 

OBJECTIUS I APRENENTATGES

Aquest projecte es va iniciar en el marc del treball de filosofia que realitzem a l’escola; per això:

Objectius de treball:

 • Aprendre a observar i valorar l’entorn
 • Descobrir les escultures de la ciutat
 • Aprendre a compartir coneixements i sensacions amb els companys
 • Aprendre a respectar les opinions dels altres i descobrir que una mateixa cosa pot tenir diferents lectures
 • Aprendre a raonar i justificar el per què de les coses
 • Saber representar els volums en dues direccions
 • Escriure textos informatius i textos d’opinió
 • Saber utilitzar una càmera digital
 • Participar en la gestió d’espais web

Tipus d’aprenentatges:

L’aprenentatge és totalment competencial ja que es realitza: fent, interaccionant, conversant, revisant, i posant en marxa tot tipus de procediments:

Competència lingüística:

 • Expressar i comprendre les idees i els sentiments
 • Mostrar interès per expressar les idees en públic de forma coherent
 • Descriure i definir les característiques bàsiques de les escultures
 • Implicar-se activament en la conversa i tenir una actitud dialogant
 • Adonar-se de la importància que té el fet d’escoltar bé els altres per adquirir nous coneixements i evitar malentesos
 • Reconèixer la utilitat de diverses tècniques visuals i plàstiques amb vista a millorar la capacitat d’expressar-se i fer-se entendre.

Competència matemàtica:

 • Fer estimacions raonables de les magnituds de les escultures i valorar-ne críticament els resultats.

Competència social:

 • Treballar en equip
 • Prendre decisions
 • Comportar-se adequadament a l’aula, a l’escola i a qualsevol indret de la ciutat
 • Conèixer i respectar el patrimoni escultòric
 • Acceptar el fet que poden haver-hi punts de vista diferents
 • Orientar-se en l’espai

Competència laboral:

 • Avaluar el propi treball
 • Avaluar el treball realitzat en equip

Competència digital:

 • Usar un processador de textos per redactar el treball realitzat, emmagatzemar-lo i imprimir-lo

Competència artística:

 • Reproduir gràficament les escultures
 • Interpretar elements fonamentals del llenguatge visual i plàstic: línia, superfície, llum, color, textura, volum…

 

Eina de treball:

descarrega-la aquí

 

CONTACTE

Dolors Guix i Montse Martí
Escola Can Puig
NIF: Q6755277H
C/ Salvador Espriu, 19
17820 Banyoles
tel: 972 574465
a/e: b7005182@xtec.cat