Jaume Geli, 2008somni
Parc Manel Saderra i Puigferrer

Aquesta escultura té una doble funció, artística i informativa, ja que porta escrita el nom del parc. Va ser encarregada per l’Ajuntament de Banyoles en la celebració del centenari del naixement del músic, per l’espai públic que ara porta el seu nom.

Consta de tres peces de ferro recolzades al pendent de formigó del rec central del parc. La primera és una tenora. Les altres dues, dos amfibis que fan l’acció de sortir de l’aigua i acostar-se a l’instrument.

Jaume Geli és nascut a Banyoles. De formació artística essencialment pictòrica, no ha deixat de banda altres disciplines com l’instal·lació, l’escenografia, l’escultura o el disseny.

En els seus treballs, sovint abstractes, hi ha sempre una voluntat d’interacció amb l’entorn físic, temporal o sensorial. Situa i dóna existència, i de vegades protagonisme, a la figura de l’espectador.

Galeria


Més imatges